ShafaValues

Dan tidaklah seorang hamba mendekat kepada-Ku ; yang lebih aku cintai dari pada apa-apa yang telah aku fardhukan kepadanya. Hamba-Ku terus menerus mendekat kepada-Ku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya

 

Bila aku telah mencintainya, maka Aku pun menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia pakai untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia pakai untuk berjalan

 

Bila ia meminta kepada-Ku, Aku pun pasti memberinya. Dan bila ia meminta perlindungannya kepada-Ku, Aku pun pasti melindunginya.

 

HR. Al-Bukhari 6502 Fathul Bari (11/348)

Leave a comment

All comments are moderated before being published